• Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu

  2017-06-08 13:38:43

 • Program zwalczania otyłości

  2017-06-20 13:06:27

   

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. wraz z Gminą Sosnowiec będzie realizowało wśród uczniów sosnowieckich szkół podstawowych program zwalczający otyłość u dzieci. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących od Gminy Sosnowiec.

   Ideą przyświecającą programowi pod nazwą „Program profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej” jest zmiana nawyków żywieniowych, zwiększenie aktywności ruchowej oraz zwiększenie świadomości zachowań prozdrowotnych u dzieci i ich rodzin. Program jest adresowany do uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Sosnowca, którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatki i siedmiolatki. Warunkiem przystąpienia dziecka do programu jest pisemna zgoda rodzica.

  Pierwszy etap przesiewowy będzie realizowany z końcem roku szkolnego 2016/2017

  i zostanie przeprowadzony w szkołach podstawowych. W toku badań około 2 tysięcy pierwszoklasistów przejdzie badania przesiewowe w tym pomiar wzrostu, masy ciała, obliczenia wskaźnika  BMI , ciśnienia tętniczego.

  Dzieci zagrożone otyłością zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu badań, który odbędzie się na terenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. mieszczącego się w Sosnowcu Klimontowie przy ul. Zapolskiej 3.

  Drugi etap będzie polegał na cyklicznych wizytach dzieci w Centrum Pediatrii podczas których każdy z uczestników otrzyma indywidualny plan postępowania w ramach zmian w nawykach żywieniowych i aktywności ruchowej. Plan będzie realizowany i monitorowany w trakcie spotkań dzieci z lekarzem, psychologiem, dietetykiem oraz specjalistą w dziedzinie aktywności fizycznej. Aby wzmocnić i utrwalić efekty przeprowadzanego programu zdrowotnego u dzieci, zaplanowano prelekcje oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci uczestniczących w programie. Uzyskane wskazówki oraz wiedza na temat żywienia w rodzinie będzie miała bezpośrednie przełożenie na zdrowie dzieci i jego najbliższych.

  Najczęstszy obecnie styl życia rodzin bez aktywności ruchowej i  niewłaściwe nawyki żywieniowe to skutki występowania choroby cywilizacyjnej jaką jest otyłość u coraz młodszych pokoleń. Środowisko medyczne bije na alarm zagrożenia związane z nadwagą prowadzą do zwiększonego ryzyka wystąpienia cukrzycy, nadciśnienia, chorób serca i układu krążeniowego, zwyrodnień kręgosłupa . W konsekwencji zagrożone jest nie tylko nasze zdrowie i życie.

  Dlatego władze miasta Sosnowiec, szkoły podstawowe wraz z Centrum Pediatrii przystąpiły do realizacji programu zdrowotnego by uświadomić rodzicom oraz dzieciom zagrożenia płynące z niewłaściwego stylu życia. Inwestując już dziś w zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców w przyszłości będziemy się cieszyć zdrowym i mądrym młodym pokoleniem sosnowiczan.

zobacz więcej aktualności >>