Aktualności

 • Za miesiąc uchwała antysmogowa wchodzi w życie

  2017-08-22 07:03:12

  Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

  Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw.

  „Niska emisja nie jest problemem teoretycznym. Negatywne skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu, ale i na jakości życia w regionie. Według wielu badań zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród regionów europejskich i przyszła pora, by uświadomić sobie negatywne skutki tego zjawiska. Dlatego problem ograniczenia niskiej emisji traktujemy priorytetowo” – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.

  Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.

  We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 procent, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent.

  Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową dla regionu jednogłośnie 7 kwietnia 2017 roku. Jej projekt był efektem pracy powołanego przez marszałka zespołu ekspertów, który wypracował ostateczną wersję przepisów.

  „Przyszedł czas, by od etapu tworzenia prawa przejść do jego wdrażania w życie. Po raz kolejny apelujemy do strony rządowej o wprowadzenie stosownych zapisów dotyczących norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. Bez tego nie uda nam się walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emisji” – dodaje marszałek Wojciech Saługa.

  Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na specjalnie stworzonej stronie internetowej powietrze.slaskie.pl

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2017-08-21 14:14:05

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na wykład, którego tematem będzie:

   

  „Żywienie kliniczne w szpitalu w perspektywie rozliczeń z płatnikiem.”

   

  prelekcje wygłosi

  Pani Edyta Grabowska-Woźniak

  Manager ds. kontaktów z płatnikiem,

  przedstawiciel Firmy Nutricia Polska Sp. z o. o.

   

   

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  24 sierpnia 2017 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu

  2017-06-08 13:38:43

  czytaj dalej >>
 • Program zwalczania otyłości

  2017-06-20 13:06:27

   

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. wraz z Gminą Sosnowiec będzie realizowało wśród uczniów sosnowieckich szkół podstawowych program zwalczający otyłość u dzieci. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących od Gminy Sosnowiec.

   Ideą przyświecającą programowi pod nazwą „Program profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej” jest zmiana nawyków żywieniowych, zwiększenie aktywności ruchowej oraz zwiększenie świadomości zachowań prozdrowotnych u dzieci i ich rodzin. Program jest adresowany do uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Sosnowca, którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatki i siedmiolatki. Warunkiem przystąpienia dziecka do programu jest pisemna zgoda rodzica.

  Pierwszy etap przesiewowy będzie realizowany z końcem roku szkolnego 2016/2017

  i zostanie przeprowadzony w szkołach podstawowych. W toku badań około 2 tysięcy pierwszoklasistów przejdzie badania przesiewowe w tym pomiar wzrostu, masy ciała, obliczenia wskaźnika  BMI , ciśnienia tętniczego.

  Dzieci zagrożone otyłością zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu badań, który odbędzie się na terenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. mieszczącego się w Sosnowcu Klimontowie przy ul. Zapolskiej 3.

  Drugi etap będzie polegał na cyklicznych wizytach dzieci w Centrum Pediatrii podczas których każdy z uczestników otrzyma indywidualny plan postępowania w ramach zmian w nawykach żywieniowych i aktywności ruchowej. Plan będzie realizowany i monitorowany w trakcie spotkań dzieci z lekarzem, psychologiem, dietetykiem oraz specjalistą w dziedzinie aktywności fizycznej. Aby wzmocnić i utrwalić efekty przeprowadzanego programu zdrowotnego u dzieci, zaplanowano prelekcje oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci uczestniczących w programie. Uzyskane wskazówki oraz wiedza na temat żywienia w rodzinie będzie miała bezpośrednie przełożenie na zdrowie dzieci i jego najbliższych.

  Najczęstszy obecnie styl życia rodzin bez aktywności ruchowej i  niewłaściwe nawyki żywieniowe to skutki występowania choroby cywilizacyjnej jaką jest otyłość u coraz młodszych pokoleń. Środowisko medyczne bije na alarm zagrożenia związane z nadwagą prowadzą do zwiększonego ryzyka wystąpienia cukrzycy, nadciśnienia, chorób serca i układu krążeniowego, zwyrodnień kręgosłupa . W konsekwencji zagrożone jest nie tylko nasze zdrowie i życie.

  Dlatego władze miasta Sosnowiec, szkoły podstawowe wraz z Centrum Pediatrii przystąpiły do realizacji programu zdrowotnego by uświadomić rodzicom oraz dzieciom zagrożenia płynące z niewłaściwego stylu życia. Inwestując już dziś w zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców w przyszłości będziemy się cieszyć zdrowym i mądrym młodym pokoleniem sosnowiczan.

  czytaj dalej >>
 • Oferta pracy

  2017-06-02 13:20:37

  Centrum Pediatrii im. Jan Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko elektryka-konserwatora posiadającego aktualne uprawnienia typu E do eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV.

  Oferty należy składać w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

                                                                        

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
  ul. G. Zapolskiej 3
  41-218 Sosnowiec
  z dopiskiem: „Dział Administracji”

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2017-06-01 07:00:25

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie:

  „Rozpoznawanie i leczenie wrodzonej niedoczynności tarczycy u dzieci

   prelekcje wygłosi

   

  lek. med. Krzysztof Partyka

  Starszy Asystent w Oddziale Niemowlęcym i Patologii Noworodka

  tutejszego szpitala

   

   Wykład odbędzie się w dniu

  08 czerwca 2017 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2017-05-16 12:18:27

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie:

   

  „Alergia i nietolerancja pokarmowa

  - czy nadążamy za cywilizacją

   

  prelekcje wygłosi

  dr n. med. Iwona Sakowska-Maliszewska

  Kierownik Oddziału Gastroenterologicznego dla dzieci

   tutejszego szpitala

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  18 maja 2017 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Oferta pracy

  2017-05-12 11:56:58

  Centrum Pediatrii im. Jan Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. zatrudni:

  lekarzy psychiatrów, psychologów, pielęgniarzy do pracy w Oddziale Psychiatrii
  i Psychoterapii Wieku Rozwojowego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
  i Młodzieży.

  Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach kontraktu.

  Oferty prosimy kierować na adres Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec z dopiskiem „Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego” lub kadry@centrum-pediatrii.com.pl

  Więcej informacji pod nr telefonu (32)720-77-00 wew. 162-163

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2017-04-18 09:25:50

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie:

   

  „Nowości w gastroenterologii dziecięcej

   

  prelekcje wygłosi

  lek. med. Małgorzata Wojcieszyn

  Starszy Asystent Oddziału Gastroenterologicznego dla dzieci

   tutejszego szpitala

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  20 kwietnia 2017 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Nowe Centrum Psychiatrii w Sosnowcu

  2017-03-16 13:05:55

  W dniu 15 marca 2017r uroczyste otwarcie zmodernizowanego Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu. To teraz największy w województwie śląskim ośrodek szpitalnego oraz ambulatoryjnego leczenia dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi.

  Zdjęcie

  Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży powstało na bazie funkcjonujących do tej pory w Centrum Pediatrii w Sosnowcu poradni oraz oddziałów psychiatrycznych. Budynek rozbudowano, wyposażono go też w nowe funkcje. W skład Centrum Psychiatrii wchodzi funkcjonujący już wcześniej, ale dzięki przebudowie powiększony Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, z wyodrębnionym pododdziałem terapii zaburzeń emocjonalnych i odżywiania, Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, a także Poradnia Zdrowia Psychicznego.

  „Ideą naszej placówki nie jest wyłącznie leczenie szpitalne” – zaznaczyła prof. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. „Chcemy wpisywać się w światowy trend zmian w psychiatrii, zgodnie z którym ciężar leczenia przesuwa się z leczenia szpitalnego na środowiskowe. Dążymy do tego, by coraz więcej pacjentów korzystało z pobytów dziennych, porad ambulatoryjnych oraz psychoterapii, jak również mogło być leczonych w swoim rodzinnym środowisku” – dodała.

  „W imieniu Zarządu Województwa Śląskiego dziękuję wszystkim, którzy stoją za tą inwestycją. To bardzo ważne i potrzebne przedsięwzięcie dla naszego województwa. Otwartemu Centrum życzę zwiększonego kontraktu i bezpieczeństwa finansowego” – powiedziała wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

  W Centrum Psychiatrii leczeni są pacjenci z wszystkimi jednostkami chorobowymi występującymi u dzieci i młodzieży, z wyjątkiem terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, którą zajmują się inne, przeznaczone do tego placówki. Do Centrum trafiają pacjenci cierpiący na zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), schizofrenię, depresję, manię oraz zaburzenia neurorozwojowe.

  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 mln zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który przekazał na ten cel 2,5 mln zł. W ramach tej kwoty rozbudowano część szpitalną i terapeutyczną – powiększono Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci wzbogaciła się o dodatkowy gabinet. Oddział Dzienny zyskał nowe komfortowe pomieszczenia przeznaczone do terapii.

  czytaj dalej >>
 • Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

  2017-03-21 07:34:44

  Plakat akcji Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

  czytaj dalej >>
 • ZAPROSZENIE

  2017-03-16 10:58:08

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie:

   

  „Ciekawe przypadki kliniczne w tutejszym szpitalu

   

   prelekcje wygłoszą

   

  dr n. med. Tomasz Rzemieniuk

  Kierownik Oddziału Pediatrycznego tutejszego szpitala

  oraz

  lek. med. Mariana Madejska

  Starszy asystent Oddziału Pediatrycznego tutejszego szpitala

   

   Wykład odbędzie się w dniu

  23 marca 2017 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2017-02-15 12:06:15

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie:

   

  „Trening kreatywnego myślenia

  -umiejętność rozwiązywania problemów w pracy lekarza

   

   

  prelekcje wygłosi

  dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

   

  Instytut Pedagogiki

  Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

   

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  23 lutego 2017 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • ZAPROSZENIE

  2017-01-24 12:37:05

  ZAPROSZENIE

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie:

   

  „Zapalenie naczyń u dzieci

   

   

  prelekcje wygłosi

   dr n. med. Anna Gruenpeter

   

  Kierownik Oddziału Reumatologicznego

  W tutejszym szpitalu

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  26 stycznia 2017 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Odwołanie zebrania

  2017-01-12 11:09:51

  Szanowni Państwo

  Z przykrością informujemy,

  iż zebranie naukowe planowane na dziś tj 12.01.2017r

  nie odbędzie się.

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2016-12-13 12:15:16

  ZAPROSZENIE

   

   

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematami będą:

   

  Zaburzenia świadomości u dzieci, diagnostyka, leczenie i inne możliwości pomocy.”

   

   

  prelekcje wygłosi

  dr hab. n. med. Ewa Jamroz

   

  Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego,

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  22 grudnia 2016 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2016-11-03 13:45:50

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematami będą:

   

  Zespół nerczycowy u dzieci-fakty, hipotezy, wątpliwości.”

  oraz

  „Ostre ogniskowe bakteryjne zapalenie nerek.”

   

   

  prelekcje wygłosi

  dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot

  Kierownik Oddziału Nefrologii Dziecięcej

  w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii

  im. dr E. Hankego

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  17 listopada 2016 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • ZAPROSZENIE

  2016-10-07 07:09:44

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie:

  „Wytyczne EFNS dotyczące postępowania w przypadkach łagodnego urazu mózgu”

  prelekcje wygłosi
  lek. med. Jacek Micuła

  lekarz neurolog w Oddziale Rehabilitacji
  oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży
  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o.


  Wykład odbędzie się w dniu
  13 października 2016 r o godzinie 12:00.
  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)
  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.
  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2016-06-02 08:02:49

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie:

  Postępowanie po pierwszym napadzie padaczkowym u dzieci.”

   

  prelekcje wygłosi

  dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera

  Kierownik

  Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego

  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6

   Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  16 czerwca 2016 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • ZAPROSZENIE

  2016-05-17 13:04:49

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosića zebranie naukowe, którego tematem będą:

   „Inteligencja emocjonalna w pracy lekarza – czy można nauczyć się empatii.”

   

  prelekcje wygłosi

  dr hab. Alicja Gałązka

  Instytut Pedagogiki

  Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  19 maja 2016 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu Sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Sprawozdanie z działalności oddziału sosnowiec fundacji "dr Clown"

  2016-02-16 07:17:31

  Fundacja „Dr Clown” od 1999 roku realizuje program terapii śmiechem i zabawą w szpitalach, placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych. Wolontariusze Fundacji „Dr Clown” działają w 78 szpitalach i 110 placówkach w całej Polsce. Każda wizyta „doktorów clownów” ma na celu wywołanie radości i uśmiechu na twarzach dzieci, które są obowiązkowo ozdabiane magicznym rekwizytem – czerwonym noskiem. Efektem każdej takiej wizyty jest przede wszystkim minimalizowanie negatywnych konsekwencji choroby i hospitalizacji, a także wzmacnianie motywacji do powrotu do zdrowia i wspieranie medycyny konwencjonalnej. 

  Fundacja „Dr Clown” rozpoczęła działalność w Centrum Pediatrii już w 2000 roku, a Sosnowiec był pierwszą lokalizacją poza Warszawą, w której pojawili się kolorowi „doktorzy clowni”. Centrum Pediatrii w Sosnowcu odegrało szczególną rolę w rozwoju terapii śmiechem w Polsce, jednak działalność pierwszej grupy wolontariuszy nie przetrwała próby czasu. Fundacja „Dr Clown” powróciła z terapią śmiechem do Centrum Pediatrii w 2011 roku i od tego czasu regularnie prowadzi kolorowe wizyty w sosnowieckim szpitalu. Piątka wolontariuszy Fundacji odwiedza oddział Chirurgii, Pediatrii, Reumatologii, Gastroenterologii, Rehabilitacji oraz Rehabilitacji Neurologicznej skupiając się przede wszystkim na indywidualnej pracy z każdym małym pacjentem bezpośrednio na sali szpitalnej. Odpowiednio przeszkoleni i zawsze uśmiechnięci wolontariusze wspólnie z pacjentami czarują, wykonują magiczne sztuczki, żonglują, grają w gry, śmieją się i rozmawiają. Należyta uwaga jest również poświęcana rodzicom, których wolontariusze z całą przyjemnością zapraszają do wspólnej zabawy. Szczególnie ważne są wizyty z okazji Dnia Dziecka i mikołajki, podczas których wolontariusze obowiązkowo odwiedzają wszystkie oddziały szpitala, by w tych wyjątkowych dniach dostarczyć dzieciom promienny uśmiech i czerwony nosek. Najważniejszym jednak celem wolontariuszy jest niesienie terapii śmiechem w każdym dniu i sprawianie, żeby każdy był wyjątkowy.

   W 2015 roku Oddział Sosnowiec Fundacji „Dr Clown” zorganizował w Centrum Pediatrii 27 wizyt, podczas których wolontariusze odwiedzili 1105 pacjentów. Wizyty „doktorów clownów” odbywają się średnio raz w tygodniu i trwają około 2 godzin. Każdy z wolontariuszy posiada ważną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz aktualne badania lekarskie, jest odpowiednio przeszkolony i świadomy obowiązujących w szpitalu zasad, co potwierdzają oświadczenia dołączone do Porozumienia ze szpitalem.

  czytaj dalej >>
 • Bezpłatne badania mammograficzne

  2015-12-14 09:17:59

  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że w dniach od 7 do 17 grudnia 2015 roku istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Z bezpłatnego badania będą mogły skorzystać panie w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii. W/w badania będą przeprowadzane w mammobusie u zbiegu dwóch ulic: Alei Zwycięstwa i 3 Maja (w bliskiej lokalizacji choinki) w godzinach od 1200 do 1600 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek) oraz w godzinach od 1400 do 1800 (środa).

  Ponadto akcja ma za zadanie zachęcić do udziału w w/w badaniach szczególnie kobiety urodzone w roku 1946, które po raz ostatni będą mogły wziąć udział w programie bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu NFZ.

  Realizatorem bezpłatnych badań mammograficznych jest NZOZ „MED-JOLAN” s.c. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wileńskiej 19.

  Dodatkowe informacje (w załączeniu).

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2015-12-09 13:11:57

  ZAPROSZENIE

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić na zebranie naukowe, którego tematem będzie „Lekarz w sytuacji konfliktu - umiejętności w negocjacji”.


  Prelekcje wygłosi Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach doc dr hab. n. hum. Alicja Gałązka


   Wykład odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r o godzinie 12:00. w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • -

  2015-11-25 11:34:51

  OŚWIADCZENIE

  W związku z otrzymanymi informacjami oraz pytaniami dotyczącymi akcji zorganizowanej przez firmę Szczęście Dzieci sp. z o.o. w organizacji, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. informuje, że nie współpracowaliśmy ani nie upoważniliśmy tej firmy w zakresie zbiórki pieniężnej czy rzeczowej w naszym imieniu.

  Zarząd

  czytaj dalej >>
 • MISS EARTH OF POLAND W CENTRUM PEDIATRII

  2015-11-19 09:01:49

  8 listopada 2015 roku w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o gościła Miss Earth of Poland Magdalena Ho.

  Magdalena Ho to rodowita Sosnowiczanka, która wraz ze zdobyciem w 2014 roku tytułu Miss Egzotica a w 2015 roku Miss Earth of Poland,  propaguje swą misję, która dowodzi, że zawsze warto spełniać marzenia, niezależnie od pochodzenia, sytuacji materialnej czy też zdrowotnej.

  Podczas wizyty pacjenci mieli okazję zapoznać się z obowiązkami, które wiążą się z posiadaniem tego prestiżowego tytułu. Magdalena Ho opowiedziała jak działa na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią.

  Największą atrakcją dla naszych pacjentek była przymiarka pięknej korony, w której poczuły się jak Miss Earth.

  Jako Miss Earth myślę, że mam społeczny obowiązek, aby organizować tego typu akcje. Wiele dziewczynek marzy o zostaniu miss piękności, modelką bądź piosenkarką.

  Pomimo iż, nie jestem ekspertem we wszystkich tych dziedzinach, to chodzi przede wszystkim o to, aby uświadomić im, że warto mieć marzenia i że marzenia się spełniają. Jeśli udało mi się poprawić samopoczucie chodź jednemu odwiedzonemu pacjentowi, uważam to za wielki sukces - powiedziała po wizycie w Centrum Pediatrii Magdalena Ho.

  Uważam, że warto mieć marzenia i przede wszystkim warto je realizować, a tego typu wizyty mogą mieć jedynie pozytywny wpływ na stan zdrowia pacjentów - powiedział Andrzej Siwiec Prezes Zarządu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

  Wszystkim naszym pacjentom, ich rodzinom i Miss Earth of Poland Magdalenie Ho życzymy spełnienia marzeń i dużo ZDROWIA.

  czytaj dalej >>
 • W pułapce dopalacza

  2015-11-19 08:48:37

  "Urząd Miejski w Sosnowcu, Wyższa Szkoła Humanitas  oraz Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. w czwartek 22 października zorganizowały w murach sosnowieckiej uczelni ogólnopolską konferencję pn. „W pułapce dopalacza”. Jej tematem był problem budowania strategii walki z dopalaczami w samorządach. W drugiej części konferencji odbyły się także zajęcia warsztatowe ze specjalistami.

  – Mimo podjętych przez państwo działań, sprawa dopalaczy nie została załatwiona, ale uśpiona. Prawo mamy niestety takie, że reaguje dopiero, gdy coś się dzieje, tymczasem potrzebne są wciąż nowe pomysły, jak radzić sobie ze sprytem rozprowadzających dopalacze. Musimy jako samorządowcy skutecznie działać, lecz niestety musimy liczyć na siebie. Mam nadzieję, że wnioski z dzisiejszej konferencji pokażą, że warto słuchać naszych sugestii w tej sprawie również w skali całego kraju – mówił Arkadiusz Chęciński prezydent Sosnowca.

  O problemie dopalaczy mówił również rektor WSH, prof. Michał Kaczmarczyk. – Problem dopalaczy jest aktualny, zaś sam temat jest trudny, bo trudna jest walka z nimi. Zwłaszcza przy obecnym stanie prawnym. Potrzeba też wrażliwości i wyobraźni, aby nie wykluczać z obrotu substancji wykorzystywanych w przemyśle, chemii i farmakologii. Istotna jest profilaktyka. Dziękuję, że państwo tu jesteście i zdecydowaliście się podjąć dyskusję na ten temat – mówił rektor WSH.

  W części plenarnej goście wysłuchali wystąpień: dra n. med. Andrzeja Siwca – prezesa zarządu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. oraz dr hab. n. med. Małgorzaty Janas-Kozik, kierownika Działu Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego tegoż Centrum, zaś o pracy z osobami uzależnionymi opowiedziała terapeutka oraz mgr Urszuli Koszutskiej - dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

  Następnie uczestnicy mogli wziąć udział w wybranym przez siebie warsztacie tematycznym:

  • Profilaktyka zjawiska – jak pracować z młodzieżą i rodzicami - mgr Kinga Gregorczyk
  • W kierunku zmiany – praca z osobami uzależnionymi - mgr Piotr Wieczorkowski
  • Jak rozpoznawać uzależnienie od dopalaczy - lek. med. Ksymena Urbanek
  • Prawne aspekty zjawiska - lek.med. Ireneusz Jelonek

  W konferencji uczestniczyli nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, pielęgniarki, lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów z całej Polski."

  źródło: http://www.humanitas.edu.pl/

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2015-11-12 13:12:18

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić na zebranie naukowe, którego tematem będzie „Wpływ magnetoledoterapii na stereotyp chodu dzieciw mózgowym porażeniu dziecięcym” prelekcje wygłosi dr n. med. Ilona Kwiecień-Czerwieniec Kierownik Oddziału Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.


  Wykład odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r o godzinie 12:00. w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • ZAPROSZENIE

  2015-10-08 13:18:11

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie

  Wypalenie zawodowe pielęgniarek pediatrycznych

  prelekcje wygłosi

  mgr Mariola Paliga

  Naczelna Pielęgniarka

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  15 października 2015 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2015-09-10 09:00:41

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie

   

  „Schorzenia demielizacyjne ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”

  Wykład wygłosi

  dr n. med. Ilona Kopyta

  Kierownik Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego

  Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6

  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

   

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  24 września 2015 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej IV piętro (świetlica)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • Zaproszenie

  2015-06-15 08:44:57

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie

   

  „Rola i  wiedza personelu medycznego w zapobieganiu zakażeń szpitalnych”

  Wykład wygłosi

  mgr Iwona Kowalska

  pielęgniarka epidemiologiczna

   

   

  Wykład odbędzie się w dniu

  18 czerwca 2015 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej (IV piętro)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

  czytaj dalej >>
 • ogłoszenie

  2015-05-28 07:54:45


  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. nawiąże współpracę z przedsiębiorcą
  zajmującym się odbiorem odpadów, tj. makulatury oraz tworzyw sztucznych.
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Administracji (te. 32/ 720 77 40).

  czytaj dalej >>
 • ZAPROSZENIE

  2015-05-13 10:47:59

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić

  na zebranie naukowe, którego tematem będzie

   

  „Wrośla kostne imitujące młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów”

  Wykład wygłosi

  lek. med. Anna Gruenpeter

  Ordynator Oddziału Reumatologii

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

   

  Wykład odbędzie się w dniu

   

   21 maja 2015 r o godzinie 12:00.

  w sali konferencyjnej (IV piętro)

   Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  w Sosnowcu sp. z o.o.

  przy ul. G. Zapolskiej 3.

   

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2015-04-21 07:43:53

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe, na którym
  dr n. med. Leszek Strój Kierownik Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka
  przedstawi zagadnienie pt.:
  „Nowości w neurologii dziecięcej. Wartości normatywne parametrów elektrogastrograficznych polskich dzieci w wieku szkolnym”.
  Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej na 4 piętrze 23 kwietnia (czwartek) o godz. 12:00.

  czytaj dalej >>
 • 2 letnie bezpłatne studia magisterskie dla pracujących

  2015-04-02 10:59:58

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uruchamia 2 letnie bezpłatne studia magisterskie uzupełniające dla osób pracujących na kierunku Zdrowie Publiczne w specjalności Zdrowie Środowiskowe i Profilaktyka Chorób Środowiskowozależnych.

  Ulotkę można obojerzeć tutaj

  Więcej informacji można uzyskać na stronie Śląskiego Uniwersytety Medycznego.

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2015-03-25 09:41:00

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe,
  na którym dr n. med. Iwona Sakowska-Maliszewska
  Kierownik Oddziału Gastroenterologicznego dla Dzieci
  przedstawi zagadnienie pt.: "Przydatność elektrogastrografii w przewlekłych czynnościowych bólach brzucha u dzieci".
  Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej na 4 piętrze 26 marca (czwartek) o godz. 12:00.

  czytaj dalej >>
 • Zaszczep w sobie chęć szczepienia

  2015-03-09 11:24:06

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015r. odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" organizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląską Izbę Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddział Śląski. Szkolenie odbędzie się w Domu Lekarz, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w w/w konferencji.

  W przypadku zadeklarowania uczestnictwa w szkoleniu koniecznie należy się zalogować na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - epidemiologicznej w Katowicach pod adresem http://www.wsse.katowice.pl

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2015-02-17 09:28:56

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe, na którym

  Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
  Ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II w Katowicach

  przedstawi zagadnienie

  pt.: Nowości w chirurgii

  Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej – 19 lutego 2015 o godz. 12:00
  czytaj dalej >>
 • Zmiana operatora telefonicznego - utrudnienia

  2015-01-26 11:11:39

  W związku ze zmianą dotychczasowego operatora telefonicznego dnia 30-01-2015 mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się na numery należące do Centrum Pediatrii.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  czytaj dalej >>
 • Zebranie Naukowe

  2015-01-21 10:54:01

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe, na którym
  dr hab. n. med Małgorzata Janas-Kozik –Krajowy Konsultant ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kierownik Oddziałów Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

  oraz

  lek. med. Ireneusz Jelonek -  Oddziały Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

  przedstawią zagadnienie 

  pt.: Autyzm

  Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej – 22 stycznia (czwartek) o godz. 11:15

  czytaj dalej >>
 • Bezpieczny Szpital

  2014-11-14 19:30:04

  Mamy zaszczyt poinformować, iż Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu dostało wyróżnienie w rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych.

  Wyróżnienie

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2014-10-09 14:16:29

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe,
  na którym Ordynatorzy Oddziałów Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
  przedstawią zagadnienie pt.: "Najciekawsze przypadki kliniczne w tutejszym Centrum Pediatrii".
  Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej - 16 października (czwartek) o godz. 12:00.

  czytaj dalej >>
 • Biała Sobota

  2014-09-09 13:57:53

  Dnia 20 września 2014 w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu odbędzie się akcja "Biała Sobota" organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W tym dniu posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad na terenie naszego szpitala. Szczegółowy zakres porad wraz z godzinami i miejscem ich świadczenia w załączeniu.

  czytaj dalej >>
 • Wiedzieć znaczy być

  2014-08-26 09:51:41

  Informujemy, iż Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą  „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.

  Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.

  Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji. Beneficjenci będą mogli skorzystać z porad następujących specjalistów.

  Ø  prawnika

  Ø  specjalistę prawa pracy i bhp

  Ø  doradcę ds. osób niepełnosprawnych

  Ø  specjalistę pracy socjalnej.

  Więcej informacji na stronie internetowej http://www.fundacja.srem.co/cel

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2014-05-12 07:42:00

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe,
  na którym lek. med. Anna Bożkiewicz-Kasperczyk
  przedstawi referat pt.: "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe  u dzieci".
  Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej - 15 maja (czwartek) o godz. 12:00.

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2014-04-04 11:52:53

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe, na którym dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień przedstawi referat pt.:Alergiczne zapalenie jelita grubego u dzieci jako problem w praktyce pediatrycznej. Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej - 10 kwietnia (czwartek) o godz. 12:00.

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2014-04-03 14:03:31

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe, na którym dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień przedstawi referat pt.:Alergiczne zapalenie jelita grubego u dzieci jako problem w praktyce pediatrycznej . Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej - 10 kwietnia (czwartek) o godz. 12:00.

  czytaj dalej >>
 • Makulatura i plastik do odsprzedania

  2014-03-28 13:58:01

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu informuje, iż posiada do odsprzedania makulaturę i tworzywa sztuczne.

  Osoby zainteresowane zakupieniem powyższego asortymentu prosimy o kontakt z Działem Administracji pod numerem 032/720 77 40 lub na adres mailowy dag@centrum-pediatrii.com.pl.

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2014-03-10 11:03:13

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe, na którym dr n. med. Jolanta Pietrzak Adiunkt w II Katedrze Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  w  Bytomiu przedstawi referat pt.: Dziecko "świszczące" nadal nierozwiązany problem pediatryczny
  Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej - 13 marca (czwartek) o godz. 12:00.

  czytaj dalej >>
 • XVIII Bal Charytatywny Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

  2014-02-28 19:20:01

  1 marca 2014 roku odbędzie się XVIII Bal Charytatywny Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Dochody zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla pacjentów. Wydarzenie to sponsorują:

  logo_pzu

  logo_mbank

  czytaj dalej >>
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  2014-02-24 08:29:29

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia dzisiejszego tj. 24 lutego do 1 marca trwa "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", którego inicjatorem jest Minister Sprawiedliwości. W trakcie tego przedsięwzięcia osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pomoc będzie miała zarówno charakter prawny jak i psychologiczny.
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl

  czytaj dalej >>
 • Bezpłatne porady w zakresie prawa

  2014-02-13 13:58:47

  W związku z organizowanym przez Ministra Sprawiedliwości  "Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach 24- 28 luty 2014, Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Południe w Sosnowcu informuje, iż w dniach 24.02-28.02.2014  w godzinach od 8.00 do 15.00 wyznaczeni Prokuratorzy będą udzielali bezpłatnych porad w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego i karnego w siedzibie Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, ul. Teatralna 1.

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2014-02-07 09:53:07

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe, na którym dr n. med. Grażyna Sobol-Milejska Adiunkt w Katedrze Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawi referat pt.: "Guzy mózgu u dzieci"  Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej - 20 lutego (czwartek) o godz. 12:00.

  czytaj dalej >>
 • e-Szpital

  2013-11-27 11:11:48

  Od 27 listopada 2013 roku zaczął funkcjonować nowy portal e-Szpital.

   

  Portal e-Szpital zastępuje moduł Rejestracji Online, zachowując możliwość rejestracji wizyt w poradniach specjalistycznych oraz dodaje możliwość przeglądania dokumentacji oraz wyników badań.

   

  Z portalu można skorzystać poprzez link w nagłówku strony www, bądź bezpośrednio za pomocą odnośnika ->

  e-Szpital

  czytaj dalej >>
 • System e-WUŚ

  2013-02-13 08:17:54

  Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od 1 stycznia 2013 roku wszedł w życie nowy sposób sprawdzania uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ.

  W całej Polsce, zgłaszając się do lekarza wystarczy podać numer PESEL i okazać dowód tożsamości. W przypadkach dyskusyjnych można przedstawić inny dokument stwierdzający uprawnienia lub napisać oświdczenie, że takie prawo się posiada.

  Mieszkańcy województwa Śląskiego PESEL podawać będą z Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i okażą na przykład dowód osobisty.

  Więcej informacji na stronie intetowej
  www.nfz-katowice.pl

  czytaj dalej >>
 • Przebudowa pomieszczeń Centrum Pediatrii

  2013-08-12 14:52:01

  W związku z potrzebą poprawienia bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz koniecznością dostosowania Oddziału Gastroenterologii i Pracowni Endoskopii do rozporządzenia dotyczącego fachowych i sanitarnych warunków pomieszczeń, rozpoczęto przebudowę części obiektu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

  Projekt architektoniczno–budowlany pt. „Przebudowa pomieszczeń Centrum Pediatrii pod Oddział Gastroenterologiczny i Pracownię Endoskopii” zlecono w ramach postępowania przetargowego.

  W ubiegłym roku, po uzyskaniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, rozpoczęto inwestycję polegającą na przebudowie i modernizacji istniejących pomieszczeń.

  Zmiany w obrębie Oddziału Gastroenterologicznego pozwoliły na wyodrębnienie dwóch bezpośrednio nadzorowanych pokoi z 4 łóżkami, przeznaczonych dla młodszych dzieci (do 3 lat). Do tego powstały trzy pokoje z 3 łóżkami, jeden z 2 łóżkami oraz izolatka. Wszystkie pokoje posiadają węzeł sanitarny, w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Przebudowa Pracowni Endoskopii pozwoliła na dostosowanie jej do obowiązujących przepisów. Pracownia będzie posiadała dwa gabinety zabiegowe, myjnie endoskopów oraz pomieszczenie do przygotowania pacjenta.

  czytaj dalej >>
 • Zebranie naukowe

  2016-02-02 13:32:52

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowe prowadzone przez Panią dr I.Sakowską-Maliszewską. Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej  w dniu 04.02.2016r (czwartek) o godzinie 12.00

  czytaj dalej >>