Dyrekcja

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

 • Prezes Zarządu

  dr n. med. Andrzej Siwiec
  Kontakt: 032/720-77-00 wew. 101
 • Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

  mgr Dorota Surma-Kuś
  Kontakt: 032/720-77-00 wew. 101
 • Główna Księgowa

  mgr Anna Zioła
  Kontakt: 032/720-77-98
 • Kierownik Działu Kadr

  mgr Danuta Hrynkiewicz
  Kontakt: 032/720-77-62
 • Naczelna Pielęgniarka

  mgr Mariola Paliga
  Kontakt: 032/720-77-00 wew. 148
 • Rada Nadzorcza Cetrum Pediatrii

  Przewodniczący Rady Nadzorczej:
  Michał Wojcieszek
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej:
  Agnieszka Pasternak
  Sekretarz Rady Nadzorczej:
  Krzysztof Haładus