Historia

SP ZOZ Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II powstało na bazie od dawna istniejących w Sosnowcu dwóch szpitali dziecięcych: Szpitala nr 3 o profilu ogólnopediatrycznym przy ul. Grota Roweckiego oraz Szpitala nr 6 o profilu reumatologicznym przy ul. Zapolskiej.
Oba Szpitale mają wieloletnią historię, choć powstały w różnych stuleciach.
Szpital nr 3 powstał w 1862 roku z inicjatywy hrabiego Mycielskiego i jako Szpital Bratniej Pomocy Robotników Bolesławsko-Sosnowickich działał do 1933 roku, kiedy zlikwidowano go na rzecz nowowybudowanego szpitala przy ul.3-go Maja. Ten „Szpital na Lepiankach”, jak potocznie nazwali go mieszkańcy miasta, otwarto ponownie w 1951 roku i zaadaptowano do celów lecznictwa dziecięcego. To w nim w 1957 roku powstał pierwszy na terenie Zagłębia dziecięcy oddział chirurgiczny. Utworzono na jego potrzeby salę operacyjną, salę opatrunkową, gipsownię, sterylizatornię. Oddziałem kierował dr Adam Proń, którego działalność dziś upamiętnia tablica w holu Centrum Pediatrii.
Lata 70-te przyniosły Szpitalowi prowadzenie lecznictwa otwartego. Uruchomiono przychodnię przyszpitalną, oraz poradnię kardiologiczną dla dzieci. Powiększono również zakres działania laboratorium, które wzbogaciło się o nową aparaturę i większe pomieszczenia, a w 1987 otwarto pracownię USG. W 1998 roku do Szpitala przeniesiono poradnię dziecięcą z ul. Stalowej.

Szpital nr 6 powstał 100 lat później, w 1963 roku, na bazie dawnych pomieszczeń przedszkola i żłobka. Zgodnie z wstępnym założeniem miał pełnić rolę ośrodka diagnostyczno-leczniczego dla dzieci ze schorzeniami reumatycznymi.
W listopadzie 1965 roku otwarto drugi oddział o profilu ogólnym. Od tego momentu szpital przejął obowiązki rejonowej placówki lecznictwa zamkniętego dla całego powiatu będzińskiego a od roku 1975 roku dzielnic Zagórze, Klimontów, Porąbka, Kazimierz Górniczy, Ostrowy górnicze i Maczki. Czynna od chwili otwarcia Szpitala poradnia reumatologiczna sprawowała opiekę nad dziećmi po leczeniu szpitalnym i od 1986 roku objęła swoją działalnością teren województw katowickiego i bielskiego. Od stycznia 1993 roku zaczęła funkcjonować poradnia alergologiczna i neurologiczna oraz pracownia elektroencefalograficzna i ultrasonograficzna. Na początku lat 70-tych Szpital utracił samodzielność finansową i w 1975 roku został ostatecznie przejęty przez Zespół opieki Zdrowotnej w Sosnowcu.

W 1995 roku przez Urząd Marszałkowski wydana zostaje decyzja o połączeniu dwóch szpitali dziecięcych: na Pogoni i w Klimontowie - w jedną całość.
Z dniem 01.01.1996 Szpital Dziecięcy nr 6 w Sosnowcu-Klimontowie zostaje połączony administracyjnie ze Szpitalem Dziecięcym nr 3 pod nazwą Zespolonego Szpitala Dziecięcego nr 4 w Sosnowcu.
O powstaniu Centrum Pediatrii zadecydowano w drugiej połowie 1996 roku. Dyrekcja i administracja połączonych szpitali znajduje się w gmachu przy ul. Wawel. Za uchwałą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przeprowadzono remont generalnym "starego" gmachu w Klimontowie oraz dobudowano trzecie skrzydło obiektu. W Centrum Pediatrii znalazł się również oddział chirurgii dziecięcej przeniesiony ze szpitala nr 1 w Sosnowcu.
W kwietniu 1999 roku za porozumieniem z władzami kościelnymi SP ZOZ Centrum Pediatrii otrzymało imię Jana Pawła II. Zaledwie miesiąc później, 14 czerwca, w trakcie wizyty duszpasterskiej w Sosnowcu, odbyło się uroczyste poświecenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II tablicy pamiątkowej.
Od samego początku istnienia Centrum Pediatrii rozwija się niezwykle dynamicznie. Od 15 lat nieustająco powstają w nim kolejne oddziały, pracownie i poradnie, aby zapewnić jak najbardziej kompleksową opiekę medyczną. Przez cały ten czas dbamy także o ciągłe podnoszenie jakości, standardów, kwalifikacji personelu oraz o wyposażenie Szpitala w nowoczesne urządzenia medyczne i stałą modernizację sprzętu – wszystko w imię jak najlepszych usług dla naszych małych Pacjentów.

Rozwój Centrum w latach:

1998 rok
Oddział pediatryczny
Oddział niemowlęcy
Oddział reumatologiczny
Izba Przyjęć
Ośrodek Wczesnej Interwencji
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Poradnia alergologiczna
Poradnia gastroenterologiczna
Poradnia kardiologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia rehabilitacyjna
Poradnia reumatologiczna
Poradnia wad postawy
Poradnia zdrowia psychicznego
Pracownia EEG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Pracownia UKG
Pracownia endoskopowa
Pracownia psychologiczna
Pracownia fizykoterapii
Pracownia kinezyterapii
Pracownia masażu

2001 rok
Oddział chirurgiczny dla dzieci
Oddział psychiatrii
Blok operacyjny
Poradnia chirurgiczna
Poradnia dermatologiczna
Poradnia otolaryngologiczna

2003 rok
Przekształcenie Oddziału psychiatrii w Oddział psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego

2004 rok
Przekształcenie Oddziału niemowlęcego w Oddział niemowlęcy i patologii noworodka

2005 rok
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Poradnia chirurgiczna urazowo-ortopedyczna

2007 rok
Poradnia pulmonologiczna

2008 rok
Dzienny Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

2010 rok
Poradnia preluksacyjna

2011 rok
Oddział Gastroenterologiczny dla dzieci
Przekształcenie Oddziału psychiatrii i psychoterapii w Oddział kliniczny psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego

2012 rok
Doposażenie i powiększenie Oddziału reumatologicznego dla dzieci
Poradnia diabetologiczna

2013 rok
Oddział rehabilitacji
Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży