Dostosowanie Oddziału Reumatologicznego Centrum Pediatrii w Sosnowcu do wymagań prawnych Ministra Zdrowia (lata 2011-2012)

Całkowita wartość projektu: 4 456 143 zł
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 3 863 445 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (ok. 74%):  3 283 928 zł
Wkład własny 579 517 zł

Projekt "Dostosowanie Oddziału Reumatologicznego Centrum Pediatrii w Sosnowcu do wymagań prawnych Ministra Zdrowia" został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 w ramach Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja, działania 9.1 Infrastruktura Lecznictwa Zamkniętego.

W wyniku realizacji projektu nadbudowano trzecią i czwartą kondygnację na segmencie B budynku szpitalnego Centrum Pediatrii. Powierzchnia użytkowa nadbudowy wyniosła 986,54m². Całość przebudowy (rozbudowy) została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W wyniku przebudowy utworzono Oddział Reumatologiczny dla dzieci składający się między innymi z następujących pomieszczeń:

  • 10 sal chorych o powierzchni 175,62 m2
  • 1 izolatki o powierzchni 9,9 m2
  • 1 gabinetu zabiegowego o powierzchni 19,34 m2
  • 1 pracowni (sali rehabilitacyjnej) o powierzchni 115,33 m2
  • pomieszczeń socjalnych, administracyjnych
  • komunikacji.

Dzięki współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej możliwe było całościowe wyposażenie Oddziału w sprzęt medyczny (łóżka dziecięce, materace do rehabilitacji, wagi elektroniczne, stoliki do pielęgnacji niemowląt), meble itp.

Utworzony Oddział Reumatologiczny dla dzieci jest jedyną tego typu jednostką w województwie śląskim. Oddział Reumatologiczny dla Dzieci w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu rocznie hospitalizuje około 700 pacjentów z całego woj. śląskiego oraz udziela 1750 porad zabiegowych w zakresie programu terapeutycznego-leczenie biologiczne.

Z przepełnionych małych sal (do 7 osób na sali) bez węzła sanitarnego pacjenci zostali przeniesieni do dwuosobowych pokoi z łazienkami. Toalety zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych, został umożliwiony wjazd wózkami inwalidzkimi. Dzięki standardom pokoi dwuosobowych oraz powstaniu pokoju gościnnego dla rodziców, mali pacjenci mogą przebywać z rodzicami. Opieka rodzica nad chorym dzieckiem oraz możliwość pobytu przy nim przez całą dobę znacznie pomoże w procesie leczniczym. Oddział został wyposażony w pracownie rehabilitacyjną dzięki czemu, rozszerzony został dostęp do niezbędnej w przypadku schorzeń reumatologicznych rehabilitacji.

Oddział uczestniczy w finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia programie terapeutycznym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pacjentów a przede wszystkim zapewniono spełnienie celu głównego lecznictwa zamkniętego: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.