Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II (lata 2005-2006)

Całkowita wartość projektu: 4 259 298 zł
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 4 243 586 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (ok. 75%):  3 182 690 zł
Wkład własny 1 060 897 zł

 

 

 

 

Projekt utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci i młodzieży został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, podziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano budynek szpitala o powierzchni 186 m² oraz dobudowano pawilon o powierzchni 130 m². Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w ilości 31 sztuk: 1 aparat USG, 5 szt. respiratorów, 4 szt. inkubatorów, 1 aparat EKG, 1 defibrylator, 1 aparat RTG, 12 szt. pomp infuzyjnych, 6 szt. kardiomonitorów.

Powstały Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest jednym z trzech oddziałów tego typu funkcjonujących w regionie (pozostałe odziały zlokalizowane są w Katowicach i Chorzowie). Obszar obsługiwanych pacjentów obejmuje powiaty: sosnowiecki, będziński, myszkowski, zawierciański, olkuski, dąbrowski, mysłowicki oraz mieszkańców gminy Jaworzno.

W wyniku utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii poszerzone zostały możliwości kompleksowego leczenia pacjentów w Centrum Pediatrii im Jana Pawła II, gdyż funkcjonowanie takiego oddziału, stanowiącego istotny element w systemie ratownictwa medycznego, w samym Centrum Pediatrii, bez konieczności transportu chorego, zmniejszyło znacznie ryzyko jakie zagraża pacjentom poddawanym leczeniu np. poprzez interwencję chirurgiczną, po wypadkach i doznanych urazach.

Zrealizowanie projektu wpłynęło również w sposób istotny na poprawę jakości wysoko specjalistycznych usług medycznych świadczonych przez Centrum Pediatrii, na rozszerzenie ich zakresu o zabiegi ratujące życie pacjentom, a także na zwiększenie dostępności do leczenia na oddziale intensywnej terapii dla pacjentów z Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego, gdzie mieszkańcy byli pozbawieni możliwości korzystania z tego segmentu systemu ratownictwa medycznego.