Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Centrum Pediatrii (I etap - lata 2003-2005, II etap - lata 2007-2011)

Całkowita wartość projektu: 1 359 635 zł
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 1 312 961 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (ok. 82%):  1 116 017 zł
Wkład własny 196 944 zł

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne, Działanie: 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Projekt "Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu - II etap" wpłynął na rozwój informatycznej i teleinformatycznej infrastruktury sprzętowej oraz aplikacyjnej mający na celu usprawnienie, intensyfikacje oraz udogodnienia związane z obsługą pacjenta, poszerzeniem kanałów kontaktu elektronicznego z pacjentem i instytucjami, sprawnością działania systemów zaplecza funkcjonalnego placówki.

Projekt jest II etapem informatyzacji szpitala. W latach 2003-2005 zrealizowano I etap informatyzacji, w którego zakres weszło osieciowanie i dosprzętowienie części oddziałów oraz części administracyjnej szpitala, zakupiono aplikacje umożliwiającą współpracę z NFZ oraz częściową rejestrację pacjentów.