Rejestr oczekujących

Odział pediatryczny: 10 dni

Oddział psychiatryczny: 4 dni

Odział dzienny psychiatryczny: 1 dzień

Oddział niemowlęcy: 0 dni

Odział reumatologiczny: 8 dni

Odział chirurgiczny: 16 dni

Oddział gastroenterologiczny: 20 dni

Poradnia rehabilitacyjna: 84 dni

Poradnia reumatologiczna: 26 dni

Poradnia wad postawy: 101 dni

Poradnia gruźlicy i chorób płuc: 40 dni

Poradnia zdrowia psychicznego: 50 dni

Poradnia otolaryngologiczna: 33 dni

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej: 35 dni

Poradnia chirurgii ogólnej: 35 dni

Poradnia neurologiczna: 85 dni

Poradnia kardiologiczna: 50 dni

Poradnia gastroenterologiczna: 63 dni

Ośrodek rehabilitacji dziennej: 0 dni

Poradnia dermatologiczna: 13 dni

Poradnia alergologiczna: 21 dni

Poradnia preluksacyjna: 76 dni

Dział (pracownia) fizjoterapii: 17 dni

Pracownia endoskopii: 0 dni