Rejestr Zarządeń Dyrektora Centrum Pediatrii - 2013

 • 1/2013
  Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakościa i Zarzadzania Środowiskowego wg ISO 9001:2008 i 14001:2004obowiązuje od 2013-01-08, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 2/2013
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż aparatury RTGobowiązuje od 2013-01-31, status: zarządzenie wygasłe
  pełna treść zarządzenia >>
 • 3/2013
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż aparatów rentgenowskich i wywoływarkiobowiązuje od 2013-02-08, status: zarządzenie wygasłe
  pełna treść zarządzenia >>
 • 4/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania nowej wersji Regulaminu organizacyjnego Centrum Pediatri im. Jana Pawła II w Sosnowcuobowiązuje od 2013-02-28, status: zarządzenie zmienione
  pełna treść zarządzenia >>
 • 5/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zabiegi fizjoterapeutyczneobowiązuje od 2013-03-11, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 6/2013
  Zarządzenie w sprawie zmiany składu Komisji analizującej przyczyny zgonówobowiązuje od 2013-03-14, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 7/2013
  Zarządzenie w sprawie w sprawie powołania składu Komisji do oceny ofert złozonych w wyniku ogłoszenia konkursu ofert.obowiązuje od 2013-04-04, status: zarządzenie wygasłe
  pełna treść zarządzenia >>
 • 8/2013
  Zarządzenie w sprawie w sprawie w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego na wykonywanie badań laboratoryjnych na rzecz Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu.obowiązuje od 2013-05-07, status: zarządzenie wygasłe
  pełna treść zarządzenia >>
 • 9/2013
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń medycznych w Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego.obowiązuje od 2013-06-03, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 10/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania nowej wersji Regulaminu organizacyjnego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcuobowiązuje od 2013-06-26, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 11/2013
  Zarzązenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji nabywania aparatury i sprzętu medycznegoobowiązuje od 2013-08-01, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 12/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji zbywania oraz wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczanie aktywów trwałychobowiązuje od 2013-08-01, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 13/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania kolejnej wersji Instrukcji nabywania aparatury i sprzętu medycznegoobowiązuje od 2013-09-02, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 14/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania kolejnej wersji Instrukcji zbywania aktywów trwałych oraz wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenieobowiązuje od 2013-09-02, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 15/2013
  Zarzązenie w sprawie wprowadzania do stosowania kolejnej wersji Instrukcji w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia czynności likwidacyjnych środków trwałych oraz niskocennych składników majątku trwałegoobowiązuje od 2013-09-02, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 16/2013
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego na wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych na rzecz Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcuobowiązuje od 2013-11-08, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 17/2013
  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursu ofert z dnia 28.10.2013robowiązuje od 2013-10-31, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 18/2013
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacjiobowiązuje od 2013-11-15, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 19/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania II wersji procedury postępowania w przypadku specyficznych grup pacjentówobowiązuje od 2013-11-15, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 20/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania II wersji procedury postępowania w ramach programu współpracy ze służbami ratowniczymiobowiązuje od 2013-11-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 21/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania II wersji procedury postępowania w sytuacjach szczególnychobowiązuje od 2013-12-02, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 22/2013
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania II wersji procedury przenoszenia pacjenta na zewnątrz szpitalaobowiązuje od 2013-12-02, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 23/2013
  Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Praw Pacjentaobowiązuje od 2013-12-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>