Rejestr Zarządeń Dyrektora Centrum Pediatrii - 2014

 • 01/2014
  Zarzązenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałychobowiązuje od 2014-01-02, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 2/2014
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych oddziału chirurgii w związku ze zmianą kierownika oddziałuobowiązuje od 2014-01-13, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 3/2014
  Zarządzenie w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcuobowiązuje od 2014-01-02, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 4/2014
  Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego wg ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004obowiązuje od 2014-01-16, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 5/2014
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego dla Dzieci w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcuobowiązuje od 2014-01-17, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 6/2014
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcuobowiązuje od 2014-01-17, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 7/2014
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gastroenterologicznego dla Dzieci w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcuobowiązuje od 2014-01-17, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 8/2014
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii dla Dzieci w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcuobowiązuje od 2014-01-17, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 9/2014
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury lekarsko-pielęgniarskiej "Postępowanie z pacjentem po urazie mózgowo-czaszkowym" na Oddziale Chirurgicznym dla dzieciobowiązuje od 2014-01-17, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 10/2014
  Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych poniżej 14.000 euroobowiązuje od 2014-02-01, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 11/2014
  Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za 03.05.2014 i 01.11.2014obowiązuje od 2014-03-13, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 12/2014
  Zarządzenie w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowychobowiązuje od 2014-03-25, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 13/2014
  Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euroobowiązuje od 2014-04-17, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 13a/2014
  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zbycia środków trwałych, określenia trybu jej pracy oraz sposobu zbyciaobowiązuje od 2014-04-02, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 14/2014
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wersji III poprawionej Regulaminu zamówień publicznychobowiązuje od 2014-04-17, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 15/2014
  Zarządzenie w sprawie zmiany cen badań TK, USG, EKG oraz konsultacjiobowiązuje od 2014-05-26, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 15A/2014
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Aneksu nr 1 do wersji II Instrukcji zbywania aktywów trwałych oraz wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych z dnia 02.09.2013r.obowiązuje od 2014-06-23, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 16/2014
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego wg stanu na 30.06.2014 r.obowiązuje od 2014-06-27, status: zarządzenie zmienione
  pełna treść zarządzenia >>
 • 16a/2014
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia podziału kosztówobowiązuje od 2014-06-30, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 17/2014
  Zarządzenie w sprawie zmiany cen badań TK, RTG, USG, EKG, EEG, UKG oraz konsultacjiobowiązuje od 2014-08-01, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 18/2014
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania informacji w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Centrum Psychiatrii dla dzieci i młodzieży"obowiązuje od 2014-09-09, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 19/2014
  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu zbycia środków trwałych, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzeniaobowiązuje od 2014-10-16, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 20/2014
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji [zmieniające Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 27.06.2014]obowiązuje od 2014-11-24, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 21/2014
  Zarządzenie w sprawie zwolnienia lekarza z udzielania poradobowiązuje od 2014-11-16, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 22/2014
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia IV wersji Instrukcji udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euroobowiązuje od 2014-12-04, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 23/2014
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wersji IV poprawionej Regulaminu zamówień publicznychobowiązuje od 2014-12-04, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 24/2014
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania II wydania procedury porozumiewania się z pacjentami obcojęzycznymiobowiązuje od 2014-12-15, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 25/2014
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w sytuacjach planowych i nagłych, systemu wzywania personelu w przypadku zdarzeń mnogich, masowych i katastrof oraz systemu wzywania personelu w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych na terenie szpitalaobowiązuje od 2014-12-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 26/2014
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania III wydania wymagań kwalifikowanych określonych dla pracowników Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.obowiązuje od 2014-12-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 32/2014
  Zarządzenie w sprawie zmiany składu Komitetu Terapeutycznego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.obowiązuje od 2014-12-22, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>