Rejestr Zarządeń Dyrektora Centrum Pediatrii - 2015

 • 01/2015
  Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego wg ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004obowiązuje od 2015-01-08, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 01a/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury dezynfekcji powierzchni skażonej biologicznieobowiązuje od 2015-01-08, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 02/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury profilaktyki okołooperacyjnejobowiązuje od 2015-01-26, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 03/2015
  Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015robowiązuje od 2015-02-09, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 03a/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury podziału na strefy sanitarneobowiązuje od 2015-02-09, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 04/2015
  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zbycia środków trwałych, określenia trybu jej pracy oraz sposobu zbycia, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzeniaobowiązuje od 2015-02-17, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 05/2015
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychobowiązuje od 2015-02-25, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 06/2015
  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zbycia środków trwałych, określenia trybu jej pracy oraz sposobu zbycia, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzeniaobowiązuje od 2015-03-05, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 07/2015
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychobowiązuje od 2015-03-19, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 8/2015
  Zarządzenie w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru na terenie Centrum Pediatrii w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwaobowiązuje od 2015-03-26, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 09/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania nowej wersji listy wykonywanych procedur wymagających dodatkowej zgody pacjenta lub opiekuna prawnegoobowiązuje od 2015-03-26, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 09a/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji segregacji odpadów medycznychobowiązuje od 2015-03-26, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 10/2015
  Zarządzenie w sprawie wpowadzenia do stosowania procedury - Analiza przyczyn przedłużonego pobytu oraz nieplanowanych, powtórnych hospitalizacji w oddziałach Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.obowiązuje od 2015-05-11, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 11/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenie do stosowania w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Bloku Operacyjnym nowej wersji "Okołooperacyjnej karty kontrolnej - chirurgia dziecięca"obowiązuje od 2015-06-19, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 11a/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania I wydania procedury komunikacji z opiekunem ustawowym/pacjentem w zakresie odbioru wyników badańobowiązuje od 2015-06-19, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 12/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przyjmowania produktów leczniczych w postaci próbek lekarskichobowiązuje od 2015-07-02, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 13/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania nowej wersji Receptariusza Szpitalnego oraz Instrukcji wewnętrznych Apteki w Centrum Pediatrii w Sosnowcuobowiązuje od 2015-07-27, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 14/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania II wydania standardu - Pierwsza pomoc i stany nagłe. Standard kwalifikowanej pomocy medycznej wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2010obowiązuje od 2015-07-28, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 15/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do IV wersji Instrukcji udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euroobowiązuje od 2015-08-05, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 16/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do IV poprawionej wersji Regulaminu zamówień publicznych powyżej 30.000 euroobowiązuje od 2015-08-05, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 17/2015
  w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury pielęgniarsko-lekarsko-fizjoterapeutycznej dotyczącej przyjęcia i hospitalizacji pacjenta z niedowładem wiotkim kończyn dolnych w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznejobowiązuje od 2015-08-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 18/2015
  w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury pielęgniarsko-lekarsko-fizjoterapeutycznej dotyczącej przyjęcia i hospitalizacji pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznejobowiązuje od 2015-08-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 19/2015
  w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury pielęgniarsko-lekarsko-fizjoterapeutycznej dotyczącej przyjęcia i hospitalizacji pacjenta ze skrzywieniem kręgosłupa do Oddziału Rehabilitacji Ogólnejobowiązuje od 2015-08-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 20/2015
  w sprawie wprowadzenia do standardu profilaktyki zatorowo-zakrzepowejobowiązuje od 2015-08-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 21/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania III wydania instrukcji tworzenia dokumentacji medycznej pacjentaobowiązuje od 2015-09-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 22/2015
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego na wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych na rzecz Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.obowiązuje od 2015-10-20, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 22a/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania II wydania procedury zakresu oceny pielęgniarskiej i prowadzenia przez pielęgniarkę indywidualnej dokumentacji pacjentaobowiązuje od 2015-11-06, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 23/2015
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.obowiązuje od 2015-11-12, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 24/2015
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacjiobowiązuje od 2015-11-12, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 26/2015
  wprowadzenia do stosowania II wydania procedury zwalczania bólu jatrogennego podczas typowych zabiegów diagnostyczno-leczniczych u dzieciobowiązuje od 2015-12-16, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 27/2015
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania I wydania procedur: Badania TK oraz Pediatrycznych badań radiologicznychobowiązuje od 2015-12-17, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 28/2015
  Zarządzenie w spraie wprowadzenia do stosowania II wydania procedury postępowanie w przypadku przyjęcia pacjentów poszkodowanych w wyniku zdarzeń masowych i katastrofobowiązuje od 2015-12-18, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>