Rejestr Zarządeń Dyrektora Centrum Pediatrii - 2017

 • 2/2017
  Zarządzenie w sprawie aneksu nr 2 do wersji V Regulaminu zamówień publicznych powyżej 30 000 euroobowiązuje od 2017-01-13, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 03/2017
  Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017r.obowiązuje od 2017-02-07, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 4/2017
  Zarządzenie w sprawie zmiany składu Komitetu Terapeutycznegoobowiązuje od 2017-04-10, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>
 • 8/2017
  Zarządzenie w sprawie pozyskiwania dokumentacji medycznej oraz wprowadzeniu opłat za ich wykonanie w formie papierowej lub elektronicznejobowiązuje od 2017-06-01, status: zarządzenie obowiązujące
  pełna treść zarządzenia >>