Oddział Chirurgiczny dla Dzieci

  • B
    budynek
  • 2
    poziom
duża mapa szpitala >>

Ordynator

dr n. med. Jacek Ciekalski

Oddział Chirurgiczny dla dzieci jest wieloprofilowym oddziałem przeznaczonym dla pacjentów od 0 do 18 roku życia, dysponuje 30 łóżkami rozlokowanymi w salach 2-, 3- i 4-osobowych, w tym 2 łóżkami intensywnej opieki medycznej.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie:
• chirurgii ogólnej dziecięcej
• chirurgii urazowo-ortopedycznej
• laryngologii
• urologii
• chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń
• chirurgii dermatologicznej
Usługi są świadczone w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie:
• wykonywania operacji i zabiegów chirurgicznych w nowoczesnych, klimatyzowanych salach operacyjnych z użyciem nowoczesnego instrumentarium oraz najnowszej aparatury anestezjologicznej
• leczenia wybranych schorzeń chirurgicznych w trybie "chirurgii jednego dnia"
• diagnostyki opartej na najnowszym oprzyrządowaniu panendoskopowym
  i aparaturze RTG oraz laboratorium medycznym

Zapewniamy:
• świadczenie usług medycznych przez zespół lekarzy specjalistów chirurgów dziecięcych i anestezjologów
• działalność w trybie całodobowego dyżuru
• stałe wsparcie merytoryczne poprzez zatrudnienie konsultantów naukowych
• komfortowe warunki przebywania chorych dzieci w oddziale zbudowanym w oparciu o przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej 

Oddział zapewnia stałą opiekę psychologa oraz konsultacje ze specjalistami z innych dziedzin medycznych. Dostępna jest też posługa duszpasterska.
Dzieci mają możliwość przebywania w szpitalu wraz z opiekunem, dla którego udostępniane jest łóżko polowe.

W Oddziale zatrudniony jest wysokowykwalifikowany zespół lekarsko-pielęgniarski, który stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, zdobywając specjalizacje. Cztery pielęgniarki posiadają specjalizację pediatryczną, dwie - tytuł magistra. Lekarze zatrudnieni w Oddziale mają w swoim dorobku łącznie kilkadziesiąt publikacji i doniesień zjazdowych.
Oddział prowadzi szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie chirurgii (2 etaty rezydenckie). 


Personel Oddziału:

Ordynator
dr n. med. Jacek Ciekalski

Lekarze
lek. med. Jolanta Ciemniewska, specjalista II stopnia chirurgii dziecięcej oraz I stopnia anestezjologii i reanimacji     
dr n. med. Jacek Sypniewski, specjalista II stopnia chirurgii dziecięcej        
lek. med. Andrzej Wacław, specjalista II stopnia chirurgii dziecięcej        
lek. med. Jacek Ziomek, specjalista II stopnia chirurgii dziecięcej

lek. med Lucyna Wysocka

Rezydenci
lek. med. Agnieszka Burkacka        
lek. med. Dominika Smyczek

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Alicja Kowalczyk, specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Pielęgniarki
mgr Małgorzata Bilska                    
piel. dypl. Sylwia Błaszczyk
piel. dypl. Ewa Bochniak
piel. dypl. Beata Golla, specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego
piel. dypl. Katarzyna Jeż specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego                            
piel. dypl. Anna Kaczmarska                    
lic. piel. Grażyna Kosmalska-Staroń
lic. piel. Anna Kozera                       
lic. piel. Dorota Kumur, specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego                    
lic. piel. Marzena Milewska specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego                   
lic. piel. Marzena Nowak specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego                   
lic. piel. Dorota Polak specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego                   
piel. dypl. Elżbieta Szywała, specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego                    


Psycholodzy współpracujący
mgr Małgorzata Bujak                    
 dr nauk hum. Agnieszka Pasztak-Opiłka

Kontakt
Ordynator:           (32)720-77-00 wew. 204
Lekarze:               (32)720-77-00 wew. 202, 203
Pielęgniarki:        (32)720-77-00 wew. 205
Adres mailowy:   chirurgia@centrum-pediatrii.com.pl