Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku RozwojowegoŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  • B
    budynek
  • 0
    poziom
duża mapa szpitala >>

Ordynator

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji
specjalista pediatra

Oddział Kliniczny Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego jest wysoce wyspecjalizowaną jednostką oferującą pomoc dzieciom i młodzieży. Obszarem zainteresowania w naszej pracy jest całe spektrum zaburzeń emocjonalnych oraz problematyka psychiatrii rozwojowej. Implikuje to konieczność dostosowania metod pracy terapeutycznej do indywidualnych potrzeb pacjenta zapraszając jednocześnie rodzinę do aktywnego udziału w procesie leczenia. Oddział dysponuje 25 łóżkami.


Formy pracy w oddziale:
Pacjenci objęci są psychoterapią indywidualną, grupową oraz rodzinną. Uczestniczą także w różnych formach terapii zajęciowej z tematyką dostosowaną do grup wiekowych i prezentowanej przez pacjentów problematyki. Elementem pracy terapeutycznej jest bycie członkiem społeczności terapeutycznej. W trakcie codziennych spotkań pacjenci mają możliwość podejmowania treningu w obszarze mówienia wprost o sytuacjach bieżących, konfliktowych, własnych oczekiwaniach oraz własnych emocjach wpływających ma wzajemne relacje. Raz w tygodniu odbywa się społeczność żetonowa, w trakcie której pacjenci mogą otrzymać informacje zwrotne od personelu leczącego oraz kolegów i koleżanek z oddziału. W ostatnim dniu pobytu podczas społeczności następuje pożegnanie, podczas którego każdy z pacjentów otrzymuje informacje podsumowujące jego pobyt od członków społeczności. W oddziale oferujemy zintegrowany model leczenia, co oznacza pozostawanie w ścisłej współpracy członków zespołu, do którego należą specjaliści w dziedzinach psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii, pediatrii, psychologii, pedagogiki oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski. Rozumiejąc konieczność do rozwojowu także w nas samych, zespół stanowi dynamicznie rozwijającą się jednostkę, a poszczególni członkowie realizują indywidualne plany ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych. Zespół leczący poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Stosując postępowanie psychoterapeutyczne prezentujemy podejście eklektyczne. Psychoterapia indywidualna i grupowa prowadzone są w nurcie psychodynamicznym, w ramach pracy terapeutycznej stosowane są również elementy terapii poznawczo-behawioralnej, psychoedukacja. Dodatkowo dzieci w trakcie pobytu realizują program z zakresu szkoły podstawowej lub gimnazjum.


Długość pobytu:
Długość pobytu uzależniona jest od indywidualnej problematyki, po okresie wstępnej diagnozy (ok. 2 tygodnie) następuje decyzja dotycząca dalszego procesu terapeutycznego z określeniem długości i celu pobytu (pobyty ukierunkowane na stabilizację stanu psychicznego lub pobyty terapeutyczne).

Kontrakt terapeutyczny:
Elementem pracy w poszczególnych zaburzeniach jest zawarcie Kontraktu Terapeutycznego ukierunkowanego na pracę nad kontrolą objawów i zmianę zachowania (np. w zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach zachowania). Kontrakt reguluje funkcjonowanie w oddziale, uzyskiwanie/utratę przywilejów zależne od poprawy objawowej.
Każdy pacjent prowadzony jest przez lekarza i psychoterapeutę. W trakcie pobytu organizowane są konsultacje rodzinne przybliżające bieżącą problematykę oraz kontekst systemowy występujących trudności.

Do wglądu regulamin porządkowy oddziału  (link do regulaminu)
Uwaga! W oddziale obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych.

Ofertę leczenia kierujemy do pacjentów cierpiących z powodu:
• zaburzeń psychotycznych dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń afektywnych (nastroju) dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń nerwicowych dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń odżywiania się dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń zachowania i emocji dla pacjentów do 18 rż.

Oddział specjalizuje się w terapii pacjentów z zaburzeniami odżywiania się (jadłowstręt psychiczny, bulimia psychiczna, zespól napadowego objadania się i inne) stosując najnowsze standardy leczenia.
Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego posiada akredytację i miejsca szkoleniowe do specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, miejsca na staże cząstkowe z psychiatrii oraz psychologii klinicznej.
Pod kierownictwem dr hab. n. med. Małgorzaty Janas-Kozik, Kierownika Oddziału Klinicznego  Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, zespół stale poszerza kompetencje zawodowe, dorobek naukowy, publikując prace z zakresu medycyny (psychiatrii rozwojowej, psychologii i psychoterapii) w naukowych czasopismach w kraju i na świecie, jak również uczestnicząc w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Na oddział przyjmowani są pacjenci w trybie planowym z terenu całego kraju, a pobyt w oddziale i proces terapeutyczny są bezpłatne - kontrakt z NFZ.
Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania formalnego (link do wzoru) po ustaleniu terminu - tel. 32 720 77 00 wew. 158. Skierowanie można też przesłać faksem – 32 266 36 30. Ustalenie terminu przyjęcia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszenia jak również relacjonowaną problematykę oraz aktualną sytuację w oddziale.


Personel Oddziału:

Ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, 
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, specjalista pediatra 

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek. Ireneusz Jelonek,
specjalista psychiatrii, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Starszy asystent
lek. Ksymena Urbanek, 
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarze rezydenci

lek. Sabina Micorek,
psychoterapeuta w procesie certyfikacji

lek. Lena Cichoń,
psychoterapeuta w procesie certyfikacji

lek. Magdalena Walnik,

lek. Lena Koźlik,
w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii

lek. Joanna Tęcza,

lek. Kinga Maśnica,

lek. Maria Brejnak-Garmoł,
psychoterapeuta w procesie certyfikacji

lek. Anna Drzewiecka,

lek. Marek Honkisz,

Kierownik zespołu terapeutycznego
dr n. med. Joanna Hyrnik, 
specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, 

Psycholodzy
mgr Martyna Stochel-Morek,
psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, 

mgr Łukasz Pilawski, 
psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji,

mgr Kinga Gregorczyk, 
psycholog,

Pielęgniarka Oddziałowa
lic. piel. Marzena Staroszyńska

Pielęgniarki 
piel. dypl. Grażyna Bargieł
piel. dypl. Marzena Gądek
piel. dypl. Halina Judka
piel. dypl. Barbara Kuchnio
lic. piel. Dorota Małek, specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego
piel. dypl. Elżbieta Mnich
piel. dypl. Anna Mochol
lic. piel. Maria Olszak
piel. dypl. Danuta Różycka
piel. dypl. Teresa Siekaczyńska
piel. dypl. Teresa Słocińska
piel. dypl. Beata Sobesto


Kontakt
Ordynator:            (32)720-77-00 wew. 156
Lekarze:                (32)720-77-00 wew. 155
Pielęgniarki:         (32)720-77-00 wew. 153, 158
Adres mailowy:     psychiatria@centrum-pediatrii.com.pl


Psychoterapeuta w procesie certyfikacji