Poradnia neurologiczna

  • A
    budynek
  • 1
    poziom
  • 216
    pokój
duża mapa szpitala >>

Lekarze, godziny przyjęć:

Kierownik:    
lek. med. Adam Gorczyca, specjalista pediatrii oraz neurologii dziecięcej

poniedziałek:  09.00-14.30
środa:  09.00-14.30
czwartek:  13.00-18.00
piątek:  08.00-13.00  

 

 

 

lek. med. Jacek Micuła, specjalista pediatrii, specjalista neurologii dziecięcej 
 czwartek:                        09.30-12.30

lek. med. Leszek Strój, specjalista II stopnia pediatrii, neonatologii i neurologii dziecięcej    wtorek:                          12.00-14.30


Rejestracja:
(32)292-91-93

Rejestracja online>>

Główne jednostki chorobowe leczone w poradni:

Poradnia neurologii dziecięcej obejmuje opieką dzieci i młodzież od 0 do 18 roku życia ze schorzeniami układu nerwowego, które obejmuja głównie:
• uszkodzenia układu nerwowego związane z patologią okresu płodowego i okołoporodowego,
• mózgowe porażenie dziecięce,
• mikrozaburzenia czynności mózgu,
• stany napadowe,
• choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
• guzy ośrodkowego układu nerwowego,
• fakomatozy,
• choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
• choroby demielinizacyjne,
• choroby nerwowo-mięśniowe,
• zaburzenia obejmujące nerwy i korzenie nerwowe,
• bóle głowy,
• urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa,
• upośledzenia umysłowe,
• zaburzenia pozapiramidowe,
• zaburzenia stanu emocjonalnego i zachowania.

Przy poradni działa gabinet diagnostyczno-zabiegowy.