Dział Fizjoterapii

Dział fizjoterapii tworzą:

• Pracownia fizykoterapii
  (hydroterapia, laseroterapia, magnetostymulacja)
  pokaż szczegóły>>

• Pracownia kinezyterapii I
  pokaż szczegóły>>

• Pracownia kinezyterapii II
  pokaż szczegóły>>

• Gabinet masażu
  pokaż szczegóły>>

• Gabinet krioterapii
  pokaż szczegóły>>

Dział fizjoterapii obejmuje opieką dzieci ze schorzeniami:
•  neurologicznymi:
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zespół Downa
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa
  • niedowłady, porażenia kończyn
  • zaburzenia ruchowe pochodzenia centralnego
  • deficyty rozwoju psycho-ruchowego
  • dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego (wcześniactwo, encephalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna)
•  reumatologicznymi:
  • przewlekłe młodzieńcze zapalenie stawów
  • odczynowe zapalenia stawów
  • sclerodermia
  • choroba Perthesa
•  ortopedycznymi:
  • urazy i zniekształcenia kończyn
  • skrzywienia boczne kręgosłupa
  • płaskostopie, koślawość, szpotawość stóp i rąk
  • wady postawy

W skład zespołu terapeutycznego wchodzą:
•  lekarz specjalista rehabilitacji, specjalista pediatrii, certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath
•  magistrzy rehabilitacji:
      terapeuci metody NDT-Bobath
      terapeuci metody PNF
      kinezjiterapeuci
      terapeuci metody MKenziego
•  technicy rehabilitacji

Specyfiką pracy działu fizjoterapii jest rehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
Wykorzystujemy tu terapię kompleksową:
•  terapia neurorozwojowa metodą NDT Bobath
•  leczenie z wykorzystaniem toksyny botulinowej
•  hipoterapia (zabiegi hipoterapii oferujemy w dwóch stadninach na terenie Sosnowca)
•  fizykoterapia
•  hydroterapia (w przygotowaniu leczenie z wykorzystaniem kombinezonów kosmicznych)

KONTAKT:

Pracownia fizykoterapii:
hydroterapia                            (32)720-77-00 wew. 128
laseroterapia                           (32)720-77-00 wew. 125
magnetostymulacja                (32)720-77-00 wew. 125

Pracownia kinezyterapii:                 
dla pokoju 111:                        (32)720-77-00 wew. 126
dla pokoju 223:                        (32)720-77-00 wew. 127           
Gabinet masażu:                     (32)720-77-00 wew. 125
Gabinet krioterapii:                  (32)720-77-00 wew. 124