Tomograf komputerowy

  • A
    budynek
  • 1
    poziom
  • 211
    pokój
duża mapa szpitala >>

(Wykonujemy badania TK dzieciom i dorosłym)

Badania są wykonywane na Tomografie Komputerowym typ SOMATOM EMOTION 6 firmy Siemens Sp. z.o.o. Każde badanie tomografii komputerowej wymaga wcześniejszego ustalenia terminu w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Badanie tomografii komputerowej jest badaniem z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (RTG). Ma stosunkowo szybki przebieg, trwa od kilku do kilkunastu minut. Tomograf komputerowy nie wpływa negatywnie na wszczepione aparaty medyczne.
Badanie jest wykonywane przez technika rtg pod nadzorem lekarza radiologa.

W czasie badania pacjent umieszczony jest na specjalnym stole, który przesuwa się w trakcie skanowania. Dookoła ciała pacjenta porusza się lampa rtg.
Badany powinien leżeć nieruchomo, w przeciwnym razie uzyskane obrazy będą nieostre i niemożliwe do oceny przez lekarza radiologa. W niektórych badaniach pacjent może być proszony o wstrzymanie oddechu na kilkanaście sekund.
W celu dokładniejszej oceny danego obszaru konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego. Działania niepożądane związane ze stosowaniem środków kontrastowych zawierających jod i podawanych donaczyniowo, są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i przemijające. Objawami występującymi najczęściej są nudności, wymioty, zaczerwienienie skóry, uczucie gorąca , kichanie, kaszel, pokrzywka, obrzęk skóry. Jednak obserwowane są także ciężkie objawy niepożądane, a nawet objawy zagrażające życiu  np. skurcz krtani, obrzęk płuc, zatrzymanie krążenia i oddychania.
W niektórych badaniach tomografii komputerowej (ocena jamy brzusznej, miednicy) konieczne jest wcześniejsze doustne podanie środka kontrastowego. W przypadku, gdy są podawane środki kontrastowe pacjent winien zgłaszać się do badania na czczo (minimum 4-5 godzin bez posiłku). W dniu poprzedzającym badanie oraz po wykonaniu badania pacjent powinien się nawodnić (picie dużej ilości płynów). W czasie badania pacjent pozostaje w kontakcie z personelem przeprowadzającym badanie – pomieszczenie z tomografem połączone jest interkomem z dyżurką technika.
W razie wystąpienia u pacjenta podczas badania objawów niepożądanych, może ono być w każdej chwili przerwane. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego należy pozostać co najmniej 30 minut na korytarzu Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Niekiedy mogą wystąpić opóźnione reakcje niepożądane np. po 24 godzinach – wtedy należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.
W badaniach tomografii komputerowej stosowane jest promieniowanie rtg. Promieniowanie rtg może mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki, dlatego dawka promieniowania podczas badania tomografii komputerowej jest zredukowana do najmniejszego poziomu, zapewniającego uzyskanie poprawnych technicznie obrazów.

Szczególnie istotne jest zapewnienie ochrony przed promieniowaniem kobiet w ciąży i dzieci:
terminowe badania TK u kobiet w wieku rozrodczym powinny być wykonywane w 1-10 dniu cyklu (dla uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nie rozpoznanej jeszcze ciąży), ciąża jest przeciwwskazaniem do badania TK. U dzieci do lat 10 badanie TK obejmujące brzuch lub miednicę może być wykonywane po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych.

Szczegółowy zakres wykonywanych badań:
• TK głowy, np. mózgowie, zatoki, twarzoczaszka, uszu
• TK klatki piersiowej, np. przeglądowe, HRCT
• TK jamy brzusznej, np. przeglądowe, wielofazowe na obecność zmian ogniskowych w    narządach miąższowych
• TK miednicy małej, np. przeglądowe, miednicy kostnej
• TK kończyny, np. stawy, kości, części miękkie  z rekonstrukcją 3D
• TK kręgosłupa i kanału kręgowego, np. szyjny, piersiowy, lędźwiowo-krzyżowy z           rekonstrukcją 3D
• angioTK

Personel Zakładu Diagnostyki Obrazowej:

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej zatrudniony jest wysokowykwalifikowany zespół lekarzy i techników medycznych, stale podnoszący swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Kierownik  
lek. med. Anna Koczur-Purgał, specjalista II stopnia radiologii i diagnostyki obrazowej

Lekarze
lek. med. Jan Pałka, specjalista II stopnia radiodiagnostyki
lek. med. Marta Chrząszcz -Hendel specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
                            
Technicy medyczni
Anna Benbenek
Zdzisława Bochenek
Dorota Dudek
mgr Dagmara Dudek
Tomasz Gołek
Maciej Bober
inż. Przemysław Narodowiec
inż. Rafał Paluch

Rejestratorka medyczna  
mgr Anna Krzyżowska

Pielęgniarka
piel. dypl. Jadwiga Gębala


Kontakt
Rejestracja:                           (32)292-97-01
Lekarze:                                  (32)720-77-00 wew. 145
Adres mailowy:                      rtg@centrum-pediatrii.com.pl