Pracownia endoskopowa

  • A
    budynek
  • 1
    poziom
  • 225
    pokój
duża mapa szpitala >>

Pracownia Endoskopowa wykonuje diagnostyczne badania gastroskopowe dla pacjentów w wieku rozwojowym oraz dla osób dorosłych. Kolonoskopia wykonywana jest wyłącznie u pacjentów Centrum Pediatrii, ze względu na wykonywanie badania wyłącznie w znieczuleniu ogólnym.
Pracownia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt wideoendoskopowy, posiada 2 gastroskopy i 1 kolonoskop.
W najnowocześniejszym sprzęcie zamiast światłowodów stosowana jest mikrokamera umieszczona na końcu aparatury przesyłającej obraz.

Gastroskopia
Gastroskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego - przełyku, żołądka i dwunastnicy.
Podczas gastroskopii wykonuje się test urazowy na obecność bakterii Helicobacter pylori wywołującej zapalenie albo wrzody żołądka lub dwunastnicy. Test ten polega na pobraniu kleszczykami dwóch drobnych wycinków błony śluzowej żołądka i naniesieniu ich na specjalny zestaw testowy. Dodatkowo podczas badania wykonuje się także wycinki do badania histopatologicznego.

Kolonoskopia
Kolonoskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym ocenić jelito grube, a w określonych przypadkach także końcowego odcinka jelita cienkiego. Końcówka endoskopu jest wprowadzona do oczyszczonego jelita przez odbyt i dzięki obracaniu się w dowolną stronę w dość dużym zakresie umożliwia przeprowadzenie endoskopu przez całą długość jelita grubego. Podczas tego badania także są pobierane wycinki ze wszystkich odcinków jelita grubego do badania histopatologicznego.

pH-METRIA
24-godzinna pH-metria przełyku jest najlepszym sposobem potwierdzenia lub wykluczenia choroby refluksowej przełyku i określenia jej zaawansowania, jest tzw. ”złotym standardem” w diagnostyce tej choroby. Przeprowadzenie tego badania umożliwia dobór leku i ocenę skuteczności zastosowanego leczenia.
Badanie może być wykonywane podczas pobytu szpitalnego jak i w warunkach ambulatoryjnych. Badanie pH-metryczne polega na wprowadzeniu pacjentowi przez nos elektrody służącej do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pH), której końcówka zostaje umieszczona powyżej zwieracza przełyku (na wysokości zależnej od wieku i wielkości pacjenta). Zmiany odczynu w przełyku są rejestrowane przez mały, przenośny rejestrator połączony z elektrodą. Zapis ten po skończonym badaniu jest analizowany przez komputer.
Badanie pH-metryczne pozwala ocenić zmiany pH (stężenia jonów wodorowych) w przełyku. W 24-godzinej pH-metrii możliwe jest prześledzenie zmian pH w przełyku podczas codziennych czynności pacjenta, jak jedzenie, picie, ale także wtedy, gdy odczuwa zgagę lub kaszle.

Manometria Anorektalna
Manometria anorektalna to inaczej manometria odbytowo-odbytnicza. W badaniu tym ocenia się funkcje zwieraczy odbytu, oceny odruchów odbytniczo-odbytowych, dynamikę defekacji. W naszej pracowni manometria służy diagnostyce nietrzymania kału, przewlekłych zaparć stolca i innej patologii w zakresie odbytu i odbytnicy, w tym diagnostyce choroby Hirschprunga.
Manometrię anorektalną wykonuje się za pomocą specjalnej aparatury: cewnika zakończonego balonem, urządzenia do rejestracji i przetwarzania danych oraz komputera z odpowiednim oprogramowaniem do zapisu i analizy wyników.
Badanie odbywa się po wykonaniu doodbytniczego wlewu czyszczącego. Lekarz wprowadza sondę zakończoną niewielkim balonem przez odbyt, na głębokość 10-25 cm (w zależności od wieku) do bańki odbytnicy. Po kilku do kilkunastu minutach adaptacji można zarejestrować aktywność motoryczną odbytnicy (w czasie 5-10 minut). Rejestrujemy panujące tam ciśnienia w spoczynku i podczas wykonywania prób czynnościowych oraz po podaniu do balonu powietrza. Całe badanie trwa ok.30 minut w obecności opiekuna dziecka.

Personel pracowni:
W pracowni pracuje wyspecjalizowana lekarsko-pielęgniarska kadra.

Kierownik:

dr n.med. Iwona Sakowska-Maliszewska, specjalista pediatrii i gastroenterologii

 

Lekarze:
lek. med. Anna Bożkiewicz-Kasperczyk, specjalista pediatrii oraz gastroenterologii
lek. med. Małgorzata Wojcieszyn, specjalista pediatrii oraz gastroenterologii, posiada dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych z zakresu kolonoskopii i panendoskopii

Pielęgniarka:

mgr Jolanta Kielar, asystentka endoskopowaKontakt:
Lekarze:             (32)720-77-00 wew. 179
Pielęgniarka:     (32)720-77-00 wew. 130