Pracownia UKG

  • A
    budynek
  • 1
    poziom
  • 211
    pokój
duża mapa szpitala >>

Ultrasonokardiografia czyli echokardiografia zwana w skrócie UKG lub ECHO to metoda badań obrazowych, wykorzystująca zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od ścian serca i dużych naczyń krwionośnych. Jest to niezwykle cenne badanie w diagnostyce chorób układu sercowonaczyniowego. Pozwala ona nie tylko na uwidocznienie struktur serca, ale także dokładny ich pomiar i obejrzenie pracy mięśnia sercowego.


Badanie UKG przeprowadza się za pomocą ultrasonografu połączonego z komputerem, tak aby można było oglądać na monitorze badane narządy.
Echokardiografia jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym, nieszkodliwym dla pacjenta  z możliwością wielokrotnego powtarzania.


Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na plecach lub lewym boku, z lewą ręką założoną za głowę. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta, lekarz wykonujący badanie nakłada żel na głowicę i przykłada ją do klatki piersiowej badanego. Obraz serca wyświetla się na ekranie monitora. Zmieniając położenie głowicy można obejrzeć serce z każdej strony, oraz zmierzyć jego wielkość i przepływy wewnątrz sercowe.

Personel pracowni:

Lekarze:    
lek. med. Halina Bogusiak, specjalista pediatra
specjalista kardiolog

lek. med. Aleksandra Kowalczyk, specjalista pediatra
specjalista neonatolog

dr n. med. Bogusław Mazurek, specjalista pediatra
specjalista kardiolog