Program lekowy z zastosowaniem Etanerceptu (Enbrel) i Adalimumabu (Humira)

W ramach Oddziału Reumatologicznego i Poradni Reumatologicznej prowadzone jest nowoczesne leczenie lekami biologicznymi.
Obecnie mamy możliwość stosowania 2 leków antycytokinowych:
• Etanercept (Enbrel);
• Adalimumab (Humira).

Do leczenie kwalifikowane są dzieci o najcięższym przebiegu choroby po uprzedniej kwalifikacji i zweryfikowaniu przez ogólnopolski komitet terapeutyczny.
Oba leki podawane są w ramach oddziału bądź poradni reumatologicznej.
Etanercept podawany jest podskórnie 1 raz w tygodniu, a Adalimumab 1 raz na 2 tygodnie.

Lekarz koordynujący Program lekowy: lek. med. Anna Gruenpeter