Program lekowy z zastosowaniem toksyny botulinowej (Botox)

W celu kwalifikacji do leczenia konieczne jest skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej od lekarza neurologa lub pierwszego kontaktu.

Toksynę botulinową stosuje się w leczeniu spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest to lek zmniejszający spastyczność, działający czasowo, a zatem zalecane jest powtarzanie iniekcji co 3-4 miesiące.
Podanie leku w formie iniekcji odbywa się ambulatoryjnie, nie jest wymagana hospitalizacja dziecka. Toksynę podaje się u dzieci po 2 roku życia.


Lekarz koordynujący Program lekowy: dr n. med. Ilona Kwiecień-Czerwieniec