Usługi Płatne - Poradnia Neurologiczna

  • A
    budynek
  • 1
    poziom
  • 216
    pokój
duża mapa szpitala >>

Lekarze, godziny przyjęć:
lek. med. Jacek Micuła, specjalista pediatrii, specjalista neurologii dziecięcej

środa:  15.00-17.00Koszt wizyty:
150 zł

Rejestracja:
08:00 - 14:30
(32)720-77-90

Wpłaty należy uregulować przed wizytą lekarską na Centrali telefonicznej Centrum Pediatrii (parter,hol główny) w środy i czwartki od godziny 13:30-20:00

Płatności można również dokonywać przelewem na konto bankowe Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. :
PKO Bank Polski SA
07 1020 2498 0000 8402 0154 0947

Dowód wpłaty należy okazać lekarzowi przed umówioną wizytą.

Główne jednostki chorobowe leczone w poradni:

Poradnia neurologii dziecięcej obejmuje opieką dzieci i młodzież od 0 do 18 roku życia ze schorzeniami układu nerwowego, które obejmuja głównie:
• uszkodzenia układu nerwowego związane z patologią okresu płodowego i okołoporodowego,
• mózgowe porażenie dziecięce,
• mikrozaburzenia czynności mózgu,
• stany napadowe,
• choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
• guzy ośrodkowego układu nerwowego,
• fakomatozy,
• choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
• choroby demielinizacyjne,
• choroby nerwowo-mięśniowe,
• zaburzenia obejmujące nerwy i korzenie nerwowe,
• bóle głowy,
• urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa,
• upośledzenia umysłowe,
• zaburzenia pozapiramidowe,
• zaburzenia stanu emocjonalnego i zachowania.

Przy poradni działa gabinet diagnostyczno-zabiegowy.