Zamawianie dokumentacji medycznej

Prześlij prośbę o dostęp do archiwalnej dokumentacji medycznej:

 • Dział Statystyki Centrum Pediatrii

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzecznikiem Praw Pacjenta dokumentację medyczną pacjenta leczonego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, dotyczącą przebiegu hospitalizacji lub leczenia w poradni specjalistycznej, można otrzymać w formie wyciągu, odpisu lub kopii, po uprzednim wypełnieniu wniosku przez opiekuna prawnego pacjenta lub osobę przez niego wskazaną.

Z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych powyższą dokumentację medyczną można odebrać wyłącznie osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Nie wysyłamy kopii dokumentacji medycznej faxem, mailem ani listownie.

Za przygotowanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej
szpital pobiera opłatę w wysokości:

 • wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej - 6,50 zł za stronę;
 • kopia dokumentacji medycznej w formie papierowej - 0,50 zł za stronę;
 • wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznejna elektronicznym nośniku danych - 6,50 zł za stronę.

Opłata jest pobierana przy odbiorze dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna z poradni specjalistycznej:

W celu otrzymania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia w poradni specjalistycznej należy złożyć wniosek:

 • w formie elektronicznej za pomocą szablonu zamieszczonego powyżej
 • w formie papierowej w:
  Rejestracji w holu głównym;
  Biurze Zarządu – pokój 301 na poziomie 2 w budynku A.

Po odbiór dokumentacji zapraszamy do pokoju 107 obok Poradni chirurgicznej we wtorki i czwartki w godzinach od 8.30 do 13.00 po uiszczeniu stosownej opłaty.

Dokumentacja medyczna z przebiegu hospitalizacji w oddziałach szpitalnych:

W celu otrzymania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu hospitalizacji w oddziale szpitalnym należy złożyć wniosek:

 • w formie elektronicznej za pomocą szablonu zamieszczonego obok
 • w formie papierowej w:
  Dziale Kontraktowania i Statystyki Usług Medycznych - pokój 036 na poziomie -1 w budynku B
  Rejestracji w holu głównym;Biurze Zarządu– pokój 301 na poziomie 2 w budynku A
 • w formie listownej.

Udostępnienie dokumentacji nastąpi:

 • w przypadku dokumentacji za ostatnie 5 lat - w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku
 • w przypadku dokumentacji sprzed 5 lat - w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Po odbiór dokumentacji zapraszamy do pokoju 036 na poziomie -1 w budynku B od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przy odbiorze dokumentacji należy uiścić opłatę według cennika zamieszczonego powyżej w Kasie szpitala w pokoju 033 obok Działu Kontraktowania i Statystyki Usług Medycznych.