• WAŻNA INFORMACJA

  2019-11-14 14:16:15

  Szkolenie specjalizacyjne w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży


  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. informuje, iż od 15 listopada do 15 grudnia 2019r osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach z psychoterapii dzieci i młodzieży (24 miejsca szkoleniowe) mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.

  Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić osoba, która spełnia łącznie warunki zastrzeżone dla osób przystępujących do szkolenia specjalizacyjnego, określone w art. 8  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Dz.U. 2017 poz.599 z póź.zm.

  UWAGA:

  Wnioski aplikacyjne na szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży należy składać za pomocą platformy SMK, do Wojewody Śląskiego.

 • Seans astronomiczny Planetarium Śląskie -relacja

  2019-10-23 13:36:31
zobacz więcej aktualności >>