• Ogłoszenie

  2020-01-13 14:23:32

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. ogłasza nabór na 1 edycję Szkolenia na Terapeutę Środowiskowego Dzieci i Młodzieży w ramach projektu pn. "Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020.

   

  Termin realizacji pierwszej edycji szkolenia od II 2020 do IX 2021

   

  link

 • Umowa o dofinansowanie podpisana

  2019-12-23 14:38:34

  W dniu 19.12.2019r w Ministerstwie Zdrowia  odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.

  Umowa została podpisana pomiędzy Panem Sławomirem Gadomskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, a Panem Andrzejem Siwcem Prezesem Zarządu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o.

  Centrum Pediatrii jest Liderem projektu realizującym powyższy projekt wraz z partnerami tj. Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 im. prof.. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 8 363 806,00 zł i obejmuje:

  1) dofinansowanie w kwocie 8 112 056,00,00 zł z następujących źródeł:

  a) ze środków europejskich w kwocie 7 049 015,69 zł,

  b) ze środków dotacji celowej w kwocie 1 063 040,31 zł

  2) wkład własny w kwocie 251 750,00 zł

   

  Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży w woj. dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim , śląskim i warmińsko-mazurskim dzięki wykształceniu specjalistycznej kadry medycznej zajmującej się zdrowiem psychicznym.

zobacz więcej aktualności >>