• Ogłoszenie

  2020-04-28 07:56:05

  .

 • Poradnik telemedyczny dla lekarza i pacjenta

  2020-04-10 12:03:29

  Szanowni Państwo,

  w związku z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia objęło patronatem inicjatywę Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza dot. przygotowania poradników telemedycznych dedykowanych dla lekarzy i pacjentów.

  Przegotowane i przekazane Państwu w załączeniu poradniki zawierają ważne i praktyczne informacje nt. udzielania świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycznym. Jest to szczególnie istotne  w obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, gdzie fizyczne kontakty między ludźmi powinny być ograniczone do minimum.

  Przygotowane przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza poradniki w prosty i czytelny sposób wyjaśniają lekarzom, jak poprawnie udzielać porad medycznych on-line natomiast w odniesieniu do pacjentów informują jak się do nich przygotować i w nich uczestniczyć.

  Opracowany przez ekspertów Fundacji materiał adresowany do lekarzy wskazuje podstawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności z poszanowaniem aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności praw pacjenta i ochrony danych osobowych.

  Odpowiada również na najczęstsze wątpliwości lekarzy, jakie sygnalizowane są Telemedycznej Grupie Roboczej.

   

  Materiał adresowany do pacjentów ma na celu zachęcić do korzystania z telemedycyny oraz udzielać wskazówek, jak poprawnie zachowywać się podczas teleporady.

   

  Wierzymy, że szeroka dystrybucja załączonych materiałów przyczyni się do ich popularyzacji, co przełoży się pozytywnie na wzrost świadomości w przedmiocie tego, jak poprawnie udzielać świadczeń telemedycznych.

   

  W załączeniu przesyłamy komplet opracowanych materiałów:

  • poradnik telemedyczny dedykowany dla pacjentów,
  • poradnik telemedyczny dedykowany dla lekarzy,
  • skróconą wersję poradnika telemedycznego dedykowanego dla lekarzy,
  • one pager prezentujący najważniejsze informacje.

  Obie publikacje są również dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej http://telemedycyna-poradnik.pl/

   

  Dodatkowo, informujemy, że CSIOZ udostępniło specjalną Platformę Teleporad, która umożliwi pacjentom z podejrzeniem koronawirusa SARS-CoV-2 otrzymanie teleporady lekarskiej i pielęgniarskiej.  

  Obecnie trwa proces nadawania dostępu do ww. platformy.

  O postępie prac i szczegółach udostępnionego rozwiązania będziemy informować w kolejnych komunikatach oraz na stronie www.csioz.gov.pl.

  W celu uzyskania więcej informacji dot. narzędzia do teleporad prosimy o przesyłanie zapytań na adres:  teleporady@csioz.gov.pl .

  poradnik dla pacjentów

  poradnik telemedycyna

  poradnik telemedycyna - wersja skrócona

  telemedycyna w 10 korkach

zobacz więcej aktualności >>